Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

ИНФОМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛИ

- Граждански портал за околната среда в България; — http :// www . bluelink . net :

- Информационен портал на гражданското общество в България — http://www.bluelink.info :

- Портал на българските неправителствени организации.- http://www.bgngo.org :

ИНФОМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ /ИЦ/

- ИЦ при МОСВ / София1000,ул.Уйлям Гладстон № 67/

- ИЦ при Изпълнителна агенция по околна среда /София 1618, ул.Цар Борис ІІІ № 136/

Национален парков информационен център / София 1303, ул. Антим І №17/ тел/факс :02/989 53 77, е- mail : dppvitosha@nug.bg , www.bg-parks.net


НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ


Дирекция на Национален парк Пирин / Банско 2770, ул. България 4/ тел/факс: 07443/ 2240,e-mail: pirin_np@mail.bg , www.pirin-np.com
Дирекция на Национален парк Рила / Благоевград 2700, кв. Вароша, ул. Бистрица 12, п.к. 56 /тел: 073/ 80 538 тел/факс: 073/ 810 23, e-mail: nprila@infonet.tehno-link.com , www.rilanationalpark.org
Дирекция на Национален парк Централен Балкан / Габрово 2700, ул. Бодра смяна 3, п.к. 80/ тел: 066/ 62 279 факс: 066/ 61 302, e-mail: office@centralbalkan.bg , www.centralbalkannationalpark.org

ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ

Дирекция на Природен парк Българка / Габрово 5300, ул.Минзухар №1/ тел: 066/ 28857,e-mail: dppbulgarka@nug.bg , www.ppbulgarka.nug.bg

Дирекция на Природен парк Витоша / София 1303, ул. Антим I, № 17/ тел: 02/ 989 53 77, 02/ 988 58 41, факс: 02/ 989 53 77, e-mail: dppvitosha@nug.bg , www.park-vitosha.org

Дирекция на Природен парк Врачански Балкан / Враца 3000, ул. Иванка Ботева 1, п.к.241/ тел: 092/ 3 31 49, e — mail: vratchanskybalkan@abv.b

Дирекция на Природен парк Златни пясъци / Варна 9000, ул. Радко Димитриев 10/ тел: 052/ 608 239, e-mail: zlatni@mail.vega.bg

Дирекция на Природен парк Персина / Белене 5930, ул. Бенковски 1/ тел: 0658/ 2 26 84, e-mail: belmet@npp-belene.bg

Дирекция на Природен парк Рилски манастир / Рила 2630, ул. Бенковски 2/ тел/факс: 07054/ 22 93

Дирекция на Природен парк Русенски Лом / Русе 7000, бул. Скобелев 7/ тел: 082/ 272 397, e — mail: pparkrousenskilom

Дирекция на Природен парк Сините камъни / Сливен 8800, ул. Орешак 15А, п.к. 122/ тел/факс: 044/ 66 29 61, e-mail: dpp.skamani@sl.bia-bg.com

Дирекция на Природен парк Странджа / Малко Търново 8162, ул. Янко Маслинков 1/ тел: 05952/ 2896,22296, e-mail: strandja_park@abv.bg

Дирекция на Природен парк Шуменско плато / Шумен 9700, ул. Стара планина 2, п.к. 160/ тел: 054/ 800 466, тел/факс: 054/ 800 765, e-mail: sh-plato@infotel.bg