Национален ученически екопарламентНационален ученически екопарламент

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ
със съдействието на

МИНИСТЕРСТВО НО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Клуб OffRoad-Bulgaria.com

Фондация “Мисия за околната среда и водите”
организира

НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СЕСИЯ

на тема “ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ОКОЛНА СРЕДА”

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ : 22 и 23 април 2005 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. София

ЦЕЛ

Това е първа по рода си проява, която си поставя за цел:

 • Да даде възможност на младежи с подчертан интерес към информационните технологии да обогатят знанията си за околната среда и ги представят на свои връсници в електронен вид.
 • Да мотивира младежи съпричастни към проблемите на околната среда да използват възможностите, които предоставят информационните технологии за презентиране и използвайки ги да представят някои от факторите на околната среда или положителни практики от екологичните дейдости на своето училище.
 • Да създаде условия за обмен на идеи, информация и положителни практики в образованието за околна среда.
 • За участие в Сесия ще бъдат създадени продукти, разработени от младежи и ученици и предназначени за ученици, които могат да се използват във всяко училище, в извънкласната дейност, свързана с образование за околна среда.

  УЧАСТНИЦИ

  В сесията се очаква да участват приблизително 100 души - ученици от различни училища от цялата страна и младежи, които представят фактори, замърсители, проблеми на околната среда или положителни практики свързани образование за околна среда, като за целта разработят компютърни презентации или Интернет страници .

  Авторите на отличените разработки в 3 възрастови групи / - ученици - 9-10кл; ученици - 11-13кл; младежи- до 25г./ ще бъдат наградени.

  а авторите на най-добрите Интернет страници и мултимедийни продукти ще бъдат предложени допълнително морални стимули според интересите им.

  НАПРАВЛЕНИЯ

 • Теоретично
  Разработките представят фактори, замърсители или проблеми на околната среда (вода, въздух, биоразнообразие, отпадъци и др.)
 • Практическо
  Разработките представят положителни училищни практики, свързани с образование за околна среда, дейност на екоклуб като цяло или част от нея.

РЕГЛАМЕНТ

 1. разработката може да бъде колективно дело;
 2. авторът (-ите) сам избира носителя (дискета или CD ROM);
 3. време за представяне на разработката — 10 мин.
 4. копие от създадения продукт се предоставя на организаторите, с цел разпространението му, като се запазва името на автора и училището.
 5. Заявката за участие трябва да се изпрати в определения срок.

Внимание:

 1. Заявката можете да намерите тук
 2. Изпратилите Заявка за участие ще получат Програма за Сесията.
 3. Разходите за храна и нощувка се поемат от организаторите.
 4. Разходите за път се поемат от участниците.

Краен срок за изпращане на заявките: 30.03.2005г.
по пощата: София 1229, район Връбница, 74 СОУ
или по Интернет на адрес:
Електронна поща: ekoparlament@abv.bg
За повече информация:
www.ecoparliament.org

E - mail : ekoparlament@abv.bg
или на тел: 02/ 934 66 19, 02/ 834 05 02 (Милка Джиджова)