Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Обратно към Организационно укрепване

Защо хората са пасивни?

• Защото не знаят какво става наоколо и затова не осъзнават възможните за тях резултати
• Защото всеки следва различни неща в живота и усилията не са общи, а индивидуални, без връзка помежду им
• Защото вярват, че има строго рапределение на работата и всеки отговаря за своята (“Промяната на света е работа на някой друг“)
• Защото имат чувството, че всичко е предрешено (фаталистичен подход)
• Защото мислят, че не могат да имат някакво значимо влияние (“Предполагам, че бих могъл/а да направя нещо, но съм сам/а“)

Защо хората правят нещо?

(Мотивация на хората, според Дж. Рейковски)

Мотив:

• „Определени неща трябва да бъдат свършени“ (Основават се на мисия)
• „Другите хора имат нужда нещо да бъде свършено“ (алтруисти)
• „Ако направя нещо, това ще помогне на някого и аз ще се почуствам полезен и щедър“
• „Това се очаква от мен и аз ще го направя“ (конформисти)
• „Ще направя това, защото ще получа нещо или ще избягна „наказание“ (хедонисти)

Нагласи на хората

„Водещи активисти“- най-силните лидери; тези, които успяват да увличат другите да бъдат активни
„Активни съюзници“- тези, които активно подкрепят предложеното решение; готови са говорят пред останалите и да защитават мнението си
„Пасивни съюзници“- хора, които имат мнение по въпроса (подкрепят предложеното решение), но не са готови да говорят пред останалите
„Разсеяни неутрални“- хора, които по различни причини нямат мнение по определени въпроси
„Пасивни опоненти“- хора, които не са съгласни с предложеното решение, но не изразяват мнението си открито
„Активни опоненти“- хора, които активно се съпротивляват срещу направеното предложение
„Опоненти лидери“- лидерите на кампанията срещу предложеното решение, хора, които подкрепят други в активен протест

Степени и методи на привличане на хора

Информиране

Съобщения за пресата
Статии
Листовки
Диплянки
Съобщения
Табла
Пресконференции
Брошури
Видеокасети
Бюлетини
Радио, телевизия
Итернет страници

Убеждаване

Кампании
Промоции
Реклама
Плакати
Речи
Редакционни съвети

Допитване

Социологическо изследване
Проекто-бюджети
Фокус-групи
Анкети и проучвания

Консултиране

Кръгли маси
Интервюта
Публични обсъждания
Открити линии

Взимане на решения

Партньорства
Работни срещи
Екипи
Семинари
Работа с доброволци
Граждански съвети
Лобиране
Общоградски празници

Фондация „Организационна подкрепа“