Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Обратно към Организационно укрепване

Десет златни правила за писане на успешно предложение за проект

1. Уловете вниманието на донора и го задръжте

Той трябва да ви запомни, въпреки че понякога чете стотици предложения на седмица. Частите, които ще го привлекат са заглавната страница и резюмето.

2. Използвайте езика на донора

Избягвайте объркване поради разлика в употребата на термини и фрази. Когато не сте сигурни, използвайте обикновени думи. Професионалният жаргон и технически издържания език рядко впечатляват четящия. Обикновеният и ясен език е за предпочитане.

3. Бъдете позитивни

Никога не употребявайте изрази, издаващи несигурност - „би могло“, „би трябвало“, „би било“ , а използвайте “ ще “. Ако вие не сте уверени в проекта и донорът няма да ви повярва. Гледайте на източника на финансиране като на партньор, с когото е възможно да осъществите сътрудничество полезно и за двете страни.

4. Изразявайте се разбираемо и конкретно

Предложението ви трябва да е организирано в логическа последователност и да е проверено за граматически и правописни грешки. Основната информация (какъв е проблемът и какво се очаква да постигне даденият проект) трябва да може да бъде открита дори при бегъл прочит.

5. Бъдете реалистични

Не се опитвайте да извършите твърде много неща в проекта си. Покажете предложението на други хора за проверка на „реалистичността“.

6. Следвайте теорията за „коктейлните хапки“

Представете всичко на малки парченца информация, за да не задавите читателя, особено по отношение на методиката и очакваните резултати.

7. Използвайте указанията на донора

Всеки източник на финансиране има свои принципи, приоритети и цели. Спазвайте точно изискванията на конкретния източник на финансиране.

8. Фокусирайте се върху един проблем

Ако пишете предложение за въвеждане на енергийна ефективност в общината, не се спирайте на състоянието на водопроводната мрежа и канализация.

9. Внушавайте доверие и сигурност

Това може да се постигне с представянето на вашата организация, с биографиите на ръководния екип, писмата за подкрепа и атрактивния формат на предложението.

10. Предайте пълен и завършен вариант

Спазвайте изискванията за брой копия и подкрепителни документи