Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Тук можете да намерите разнообразни материали, свързани с укрепване на екоклубовете като неформални структури, обединяващи ученици и ръководители с общи интереси.