Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Новини

10 February 2016

Националният ученически екопарламент обявява КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ПЛАСТИКА И ФОТОГРАФИЯ на тема: „ВОДАТА Е ЖИВОТ“ Краен срок: 13.03.2016 г.   Идеята на конкурсите е, в навечерието на Международния ден на водата – 22 март, децата и младежите да представят с различни изразни средства своето отношение към водата като едно от условията за живот на живата природа.
   1. За рисунка (1-4), (5-8) и (9-12) клас
Материали...... Повече   Идеята на конкурсите е, в навечерието на Международния ден на водата – 22 март, децата и младежите да представят с различни изразни средства своето отношение към водата като едно от условията за живот на живата природа.
   1. За рисунка (1-4), (5-8) и (9-12) клас
Материали - по избор на кандидата: акварел, темперна или акрилна боя, по желание – графично изобразяване;
Основа – по избор на кандидата: картон (блок № А4), кожа, камък, текстил, пластмаса, стъкло.
   2. За пластика
Свободен избор на материали: глина, пластелин, моделин, продукти за рециклиране (всички познати изделия за еднократна употреба).
   3. За фотография (5-8) и (9-12) клас
Всеки ученик може да участва с 1 до 3 каръда, цветни или черно-бели фотографии, като изпрати копирана/принтирана снимка по темата на конкурса - формат А4, върху сиво паспарту, с ширина 2 см.
Критерии за оценка на трите конкурса
- Артистичност (цветово усещане и композиция)
- Оригиналност на идеята и нейното представяне.
Необходима информация към всяка творба
- име на творбата;
- трите имена на автора, град/с. училище (ОДК,...), клас, телефон, имейл, име на преподавател (с който е работил), телефон, имейл;

   Творбите изпращайте на адрес: гр. София 1326, жк Обеля 2, бл. 219, ап. 15 ет. 5 – за Милка Джиджова, а електронния вариант на снимките - на ecoparlament@abv.bg до 13.03.2016 г., като в „Относно“ бъде записано „За конкурса“.
   Творбите не подлежат на връщане. Те стават интелектуална собственост на Националния ученически екопарламент, който има правото да ги публикува и експонира в изложби, от името на техните автори.

Срокове
13.03.2016 – получаване на конкурсните работи
22.03.2016 – обявяване на резултатите от класирането на www.ecoparliament.com
05.06.2016 – награждаване.

29 Ноември 2015

Приключи Годишната среща на членовете на Екопарламента

   На 27 и 28 ноември Центърът за подготовка на ученици за олимпиади в София отвори гостоприемно врати за ръководители на екоклубове в мрежата на Екопарламента и директори на училища от Айтос, с. Байкал, Варна, В.Търново, Враца, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пещера, Разград,...... Повече

   На 27 и 28 ноември Центърът за подготовка на ученици за олимпиади в София отвори гостоприемно врати за ръководители на екоклубове в мрежата на Екопарламента и директори на училища от Айтос, с. Байкал, Варна, В.Търново, Враца, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пещера, Разград, Русе, Сливен, София и Чирпан, както и представители на НПО (НМД;  фондации: “Еврика“,  ЕкоОбщност, Екоцентрик, Екосистем Юръп; Съюз на физиците в България).
   Водеща тема през първия ден бяха структурните фондове. Госпожа Светомира Калоянова (зам. главен директор на Главна дирекция СФМОП в МОН) представи пред участниците основните характеристики и приоритетни оси на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. Възможностите за финансиране на НПО сектора по приоритента ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ по ОП Околна среда бяха представени от Мадлен Георгиева (експерт в областен информационен център София), а Дима Котева от фондация ЕкоОбщност представи програмата за малки проекти „Съгради промяна“. Бяха обсъдени и разработени идеи за проектни предложения и споделени положителни практики.
   През втория ден се проведе Общото събрание на Екопарламента, в работата на което взеха участие и младежи, активно участвали в създаването и дейността на Екопарламента като ученици. След приемането на отчетния доклад на УС (представен от Милка Джиджова и финансовия отчет на контролната комисия, представен от Светлана Ганевска (счетоводител на организацията) и Мария Христова, Общото събрание утвърди и новия Управителния съвет, в състав: Йола Луга, Мариан Върбанов, Мария Христова, Милка Джиджова и Стела Илиева (активен участник в дейността на организацията през ученическите си години).
   Желаем успешна работа на новия Управителен съвет.


22 Май 2015

Националният ученически екопарламент отбеляза Международния ден на биоразнообразието

   Ученици от Първа частна математическа гимназия и 2 СОУ "Акад. Емилиян Станев" - София участваха в открит урок на тема "Живото богатство на Европа".
   Събитието се проведе на базата на Детски екостационар "Белите брези" на Витоша, където в продължение на няколко часа,...... Повече

   Ученици от Първа частна математическа гимназия и 2 СОУ "Акад. Емилиян Станев" - София участваха в открит урок на тема "Живото богатство на Европа".
   Събитието се проведе на базата на Детски екостационар "Белите брези" на Витоша, където в продължение на няколко часа, в приятна и спокойна обстановка, учениците обогатиха своите знания за биологичното разнообразие на страната ни, за защитените територии и природното богатство на ПП Витоша. Изпитаха радостта от съприкосновението с природата, рисувайки сред тревата и цветята.
   Откритият урок беше организиран от екипът на Областен информационен център - София съвместно с Дирекция на ПП "Витоша", които бяха подготвили интересни материали по темата и подаръци за всеки участник.
   Ученици, учители и експерти си тръгнаха обогатени със знания и нови контакти, одухотворени и допира с природата и доволни от полезността на тези няколко часа, прекарани заедно.

21 Май 2015

Фондация ЕкоЦентрик Ттърси МУЛТИПЛИКАТОРИ за образователни турове за отговорно потребление

   В 6 града в страната (София, Пловдив, Пазарджик, Враца, Благоевград и Ловеч) ще се провеждат нестандартни интерактивни обиколки, по време на които, чрез игри и активно включване на участниците, ще се засягат теми свързани с отговорното потребление на стоки.
   За...... Повече

   В 6 града в страната (София, Пловдив, Пазарджик, Враца, Благоевград и Ловеч) ще се провеждат нестандартни интерактивни обиколки, по време на които, чрез игри и активно включване на участниците, ще се засягат теми свързани с отговорното потребление на стоки.
   За случването на тези турове фондацията има нужда от ентусиазирани доброволци, които да водят туровете в посочените градове.
   Мултипликаторите ще преминат обучение в София между 18.06 и 21.06. 2015 г. и ще участват в едноседмична международна среща в Германия в средата на месец септември.
Могат да кандидатстват и желаещи от други градове.

   За повече информация
http://ecocentric-foundation.org/konsumuvay-multiplikatori/

16 Май 2015

Международната година на светлината в Международния ден на музеите

  
   Националният ученически екопарламент, Съюзът на физиците в България и Националният политехнически музей ще отбележат Международната година на светлината в Международния ден на музеите (18 май 2015 г.). По време на събитието ще бъдат наградени първенците от Националния...... Повече

  
   Националният ученически екопарламент, Съюзът на физиците в България и Националният политехнически музей ще отбележат Международната година на светлината в Международния ден на музеите (18 май 2015 г.). По време на събитието ще бъдат наградени първенците от Националния фотоконкурс "Светлинни явления в природата.

                      ПРОГРАМА

14.00 – 14.15 Разглеждане на  фотоизложбата „Светлинни явления в природата“
14.15 – 14.30 Откриване:
             проф. Иван Лалов – зам. председател на Съюза на физиците в България
             д-р Екатерина Цекова – директор на НПТМ
14.30–15.00  Светлината – през погледа на ученици и         студенти (отличени компютърни презентации)
• Александър Марио Димитров – 12 кл. в 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо” – София  : „Как влияят цветовете на човешкото здраве”
• Ноел Томов – 8 кл. в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – София: : „Li-Fi - технология за връзка чрез видимия спектър на светлината”
• Ваньо Везиров – студент ІІ курс в Медицинския университет – София: „Светлината в медицината”
15.00 – 15.15 Представяне на дарение от проф. д-р Боян Добрев на Националния политехнически музей
15.15 – 15.45  Награждаване на първенците от Националния фотоконкурс „Светлинни явления в природата“
15.45 – 16.15  Атрактивни експерименти, свързани със светлинни явления
16.15 – 16.20  Закриване на събитието

15 Май 2015

Тринадесет училищни клуба по устойчива енергия работят в страната

   През февруари 2014 г. стартира проект „Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство....... Повече

   През февруари 2014 г. стартира проект „Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът се осъществява от Фондация „Евро-перспективи”
http://www.europerspectives.org/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=182 в партньорство с ENSI – Energy Saving International AS, Норвегия.
  
   За повече информация можете да посетите страницата на Клубовете по устойчива енергия www.europerspectives.org/clubs, както и Facebook страницата на Проекта https://www.facebook.com/ustoichivaenergia?fref=ts.
Тел. за контакт: +359887550138, Велеслава Цакова

03 Май 2015

Завърши пътуващият семинар на ръководители на екоклубове и директори на училища в мрежата на Екопарламента.

   Завърши четиридневния Пътуващ семинар, организиран от Екопарламента с цел: опознаване на ръководителите на екоклубове - предпоставка за бъдещи партньорства; споделяне на идеи и информация за предстоящи събития;  представяне дейността на екоклубовете и споделяне...... Повече

   Завърши четиридневния Пътуващ семинар, организиран от Екопарламента с цел: опознаване на ръководителите на екоклубове - предпоставка за бъдещи партньорства; споделяне на идеи и информация за предстоящи събития;  представяне дейността на екоклубовете и споделяне на положителни практики. Семинарът беше съчетан с инфотур до Ставрос (Халкидики), организиран от Български национален комитет „Заедно за децата“ с цел: запознаване с база, подходяща за еколагери, зелени училища, пленери, екскурзии.
   В работата на семинара взеха участие ръководители на екоклубове и директори на училища, в мрежата на Екопарламента, както и съмишленици от: СОУ „Хр. Ботев“-Айтос, ОДК и Търговска гимназия (Бургас), СОУ „П.К.Яворов“ и ОУ „Св.П.Евтимий“ (Варна), ОУ „Св. П. Хилендарски“-с.Езерче (обл. Разград), ОДК и СОУ „В. Левски“-Крумовград, ПГЛПМ „В. Левски“-Пещера, Испанска езикова гимназия-София, ОУ „Ив. Вазов“-Силистра; представители на НПО: Фондация ЕкоЦентрик, БНК „Заедно за децата“ и Национален ученически екопарламент.
   По време на семинара беше представена дейността на екоклубовете, бяха споделени положителни пректики, съществуващи проблеми, идеи за бъдещата работа на Екопарламента, бяха създадени партньорства. Посетени бяха забележителности около Ставрос, където се намира базата за ученически отдих и туризъм.
   Тези няколко дни, прекарани заедно обогатиха участниците в пътуването с информация, нови знания, идеи и приятни преживявания, свързани с круиза около Атон и екскурзиите до Кавала и остров Тасос.

30 Март 2015

Фондация ЕкоЦентрик обявява конкурс за изготвяне на електронен постер и екореклама.


   Конкурсът се нарича КонсУмувай и е за ученици от 8 до 12 клас.
   Информация за целите на конкурса, условията за участие, сроковете и наградите можете да намерите на адрес:
   http://ecocentric-foundation.org/predizvikatelstvoto-konsumuvay-konkurs-za-uchenitsi-8-12-klas/,

   Желаем ви успешно...... Повече


   Конкурсът се нарича КонсУмувай и е за ученици от 8 до 12 клас.
   Информация за целите на конкурса, условията за участие, сроковете и наградите можете да намерите на адрес:
   http://ecocentric-foundation.org/predizvikatelstvoto-konsumuvay-konkurs-za-uchenitsi-8-12-klas/,

   Желаем ви успешно участие!

25 Март 2015

Резултати от фотоконкурс "Светлинни явления в природата

   Резултатите от Националния фотоконкурс за ученици и студенти "Светлинни явления в природата" са публикувани на:
http://ecoparliament.com/fotokonkurs.html
Националнят учениески екопарламент поздравява всички участниции им желае много успехи в бъдещи конкурси!... Повече

   Резултатите от Националния фотоконкурс за ученици и студенти "Светлинни явления в природата" са публикувани на:
http://ecoparliament.com/fotokonkurs.html
Националнят учениески екопарламент поздравява всички участниции им желае много успехи в бъдещи конкурси!

10 Януари 2015

ФОТОКОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ на тема „СВЕТЛИННИ ЯВЛЕНИЯ В ПРИРОДАТА“ обявяват Националният ученически екопарламент и Съюзът на физиците в България.

   Конкурсът е част от Националната програма за отбелязване на обявената от ЮНЕСКО 2015 г. за Международна година на светлината.
   Всеки участник може да изпрати до 3 фотоса, представящи светлината в природата, в цялата й красота, многообразие и величие. Допускат се...... Повече

   Конкурсът е част от Националната програма за отбелязване на обявената от ЮНЕСКО 2015 г. за Международна година на светлината.
   Всеки участник може да изпрати до 3 фотоса, представящи светлината в природата, в цялата й красота, многообразие и величие. Допускат се както цветни, така и черно-бели фотографии.  

   Снимките се изпращат на адрес: ecoparlament@abv.bg, като в „Относно“  е записано: „За фотоконкурса“. Необходимо е да бъде посочено заглавие на снимката (включващо заснетото светлинно явление и  мястото, където е заснето) и информация за автора (име и  фамилия, възраст, учебно заведение, населено място).

   Отчитането на конкурса и класирането ще се извърши на 2 етапа, в три възрастови групи: 11-14 год., 15-18 год., 19-25 год.

Срокове:

Първи етап:
-  10 март 2015 г. – краен срок за получаване снимките на посочения ел. адрес;
-  22 март 2015 г. – обявяване на резултатите на  www.phys.uni-sofia.bg/upb и www.ecoparliament.com  
-  2-5 април 2015 г. – фотоизложба и награждаване авторите на класираните фотоси, по време на Младежката сесия на 43-та Национална конференция по физика в Благоевград.

Втори етап – сроковете ще бъдат обявени след приключване на първия етап.