Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Европейски съюзЕвропейския социален фонд

Сайта е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Националния ученически екопарламент и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ: ОБУЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО
7 – 11 Юли 2014г.

Проектът се осъществява от Сдружение "Екосистем Юръп" в партньорство с Националния ученически екопарламент и представлява 5 дневна Лятна академия в с. Горно Драглище, където 12 избрани гимназисти ще участват в множество лекции, дискусии, практически занятия и игри в най-добрата класна стая - природата.

Основната цел на проекта е да положи основите за едно бъдещо отговорно и зелено предприемачество, което би могло да намери решенията на проблемите с устойчивото развитие, чрез вдъхновение, въображение и иновативен дизайн.

Специфични цели:
- Развиване на знания за устойчиво предприемачество и начин на живот.
- Запознаване на учениците с модерно и актуално образователно съдържание по иновативни дисциплини в устойчивото развитие.
- Осигуряване на интерактивна и атрактивна обучителна среда за учениците.

Финансовата подкрепата за проекта е осигурена от Фондация Америка за България.КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "НА КАКВО МЕ УЧИ ПРИРОДАТА"

Сдружение "Екосистем Юръп" и Националният ученически екопарламент организират посочения конкурс за младежи и девойки от 9ти - 12ти клас. Авторите на 12-те най-добри есета печелят безплатно участие в ежегодната Лятна академия "Обучение за бъдещето", която ще се проведе в обучителен център и къща за гости "Дешка" в с. Горно Драглище от 7ми до 11ти юли, 2014 г. Лятната академия включва презентации, дискусии, излети сред природата, образователни игри и разработване на собствени проекти по темите екологично образование и устойчиво развитие.

Изисквания за есето

Да отговаря на следния въпрос: "На какво ме учи природата?". Развитието на темата трябва да включва и разсъждения по следните под-теми:

• Това е добре за мен, защото ...
• Това е добре за тези около мен, защото ...
• Това е добре за мястото ми в света, защото ...
• Това ме вдъхновява, защото ...

Критериите, по които ще бъдат оценявани работи включват:

• Съдържанието на есето отговаря на зададената тема.
• Изказана е и обоснована лична гледна точка.
• Личи мотивация за участие в Лятната академия.
• Съдържанието е актуално и показва предварителна подготовка и/или интерес по темата.
• При представянето на темата е проявено творчество и въображение.

Есето може да съдържа до 2 страници (формат А4), като може да се представят и допълнителни аудио-визуални материали. Необходими са и следните общи данни за всеки автор:

• Навършени години;
• Учебно заведение – име и населено място;
• Трите имена;
• Точен адрес;
• Мобилен или друг телефон за връзка;
• E-mail адрес.

Краен срок за участие: 10 Юни 2014 г.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Сдружение "Екосистем Юръп" до 15 юни 2014 г.

Есетата изпращайте на имейл: ekoparlament@abv.bg, като в полето Относно: отбележете: конкурс "На какво ме учи природата?".ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА НА ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ

ДЕН 1 – ПОНЕДЕЛНИК
ПРИСТИГАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ
ОТКРИВАНЕ НА АКАДЕМИЯТА
СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА И СВЕТА
ФИЛМ "ДОМ"
ДЕН 2 – ВТОРНИК
ИГРА "HOMO RESPONSABILIS"
ОТГОВОРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ИЗЛЕТ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ СРЕД ПРИРОДАТА
ДЕН 3 – СРЯДА
ИЗЛОЖБА НА НЕНУЖНИ ПРОДУКТИ
ДИСКУСИЯ ЗА КОНСУМАТОРСТВОТО И НАЧИНА НИ НА ЖИВОТ
СЪСТОЯНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА И СВЕТА
ДЕН 4 – ЧЕТВЪРТЪК
ПОУКИ ОТ ПРИРОДАТА И ТЕХНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
БИОМИМИКРИЯ, СИНЯ ИКОНОМИКА И ЦИКЛИЧНА ИКОНОМИКА
РАБОТА В ГРУПИ
ДЕН 5 - ПЕТЪК
ГРУПОВИ/ЛИЧНИ ПРОЕКТИ И ИДЕИ
САМООЦЕНКА, ДИПЛОМИ
ЗАКРИВАНЕ И ОТПЪТУВАНЕ