Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Европейски съюзЕвропейския социален фонд

Сайта е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Националния ученически екопарламент и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРСИ 2016 година


КОНКУРСИ ЗА РИСУНКА, ПЛАСТИКА И ФОТОГРАФИЯ на тема: „ВОДАТА Е ЖИВОТ“
Краен срок: 13.03.2016 г.

Идеята на конкурсите е в навечерието на Международния ден на водата – 22 март, децата и младежите да представят с различни изразни средства своето отношение към водата като едно от условията за живот на живата природа.

1. За рисунка (1-4), (5-8) и (9-12) клас

Материали - по избор на кандидата: акварел, темперна или акрилна боя, по желание – графично изобразяване.
Основа – по избор на кандидата: картон (блок № А4), кожа, камък, текстил, пластмаса, стъкло.

2. За пластика

Свободен избор на материали: глина, пластелин, моделин, продукти за рециклиране (всички познати изделия за еднократна употреба).

3. За фотография (5-8) и (9-12) клас

Всеки ученик може да участва с 1 до 3 каръда, цветни или черно-бели фотографии, като изпрати копирана/принтирана снимка по темата на конкурса - формат А4, върху сиво паспарту, с ширина 2 см.

Критерии за оценка на трите конкурса
- Артистичност (цветово усещане и композиция)
- Оригиналност на идеята и нейното представяне

Необходима информация към всяка творба
- име на творбата
- трите имена на автора, град/с. училище (ОДК,...), клас, телефон, имейл, име на преподавател (с който е работил), телефон, имейл

Творбите изпращайте на адрес: гр. София 1326, жк Обеля 2, бл. 219, ап. 15 ет. 5 – за Милка Джиджова, а електронния вариант на снимките - на ecoparlament@abv.bg до 13.03.2016 г., като в „Относно“ бъде записано „За конкурса“.

Творбите не подлежат на връщане. Те стават интелектуална собственост на Националния ученически екопарламент, който има правото да ги публикува и експонира в изложби, от името на техните автори.

Срокове
13.03.2016 – получаване на конкурсните работи
22.03.2016 – обявяване на резултатите от класирането на www.ecoparliament.com
05.06.2016 – награждаване


Резултати (.docx)


--------------------КОНКУРС ЗА ЕЛЕКТРОННА ИГРА И ЕЛЕКТРОНЕН ТЕСТ
в помощ на образованието за околна среда и устойчиво развитие


Краен срок: 30.04.2016 г.

1. За Електронна игра: Играта да е не-повече от 3 етапа, или краят й да е предвидим. Да има ясно формулирани и описани правила за нейното изпълнение.

2. За Електронен тест: Тестът да е не-повече от 30 въпроса и при финалното му попълване да показва резултата, който попълващия е постигнал. Ще се счита за предимство тест, който показва верните отговори на сгрешени въпроси.

Ще имат предимство проекти, които са приложими и при хора с увреждания. Авторите да изпишат по какъв начин и за коя група.

Създадените от вас проекти (или линк към тях) изпращайте на адрес ecoparlament@abv.bg, с копие до m_m_hristova@yahoo.com, като в "Относно" бъде записано "За ИТ конкурса".

Проектите стават интелектуална собственост на Националния ученически екопарламент, който има правото да ги публикува от името на техните автори.

Срокове:
- 30.04.2016 г. - получаване на конкурсните работи
- 15.05.2016 г. - обявяване на резултатите
- 05.06.2016 г. - награждаване