Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Европейски съюзЕвропейския социален фонд

Сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Националния ученически екопарламент и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Национален ученически конкурс по фотография на тема ''Биоразнообразието на страната ни през моя обектив''


Покана за Общо събрание на НУЕП

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ, КАРИКАТУРА И КОЛАЖ
"ЗАЩИТИ МЕ – ЗА ДА ТЕ ИМА" – 2017 Г.


Националният ученически екопарламент обявява КОНКУРС ЗА ПЛАКАТ, КАРИКАТУРА И КОЛАЖ на тема "Защити ме – за да те има".

Конкурсът е посветен на 45 годишнината от обявяването на 5-ти юни за Световен ден за опазване на околната среда.

Класирането ще се извърши в 2 възрастови групи: 5-8 клас и 9-12 клас.

Изисквания към участниците:
- Всеки автор има право да участва с до 2 конкурсни творби;
- Текст – до 10 думи в творба;
- Информацията за автора (име и фамилия, клас, училище, населено място, телефон за връзка) да е в посочена в писмото;
- Материалите за конкурса се изпращат на ekoparlament@abv.bg (за конкурса) във формат А4/JPG.

Срокове:
- 15 май 2017 г. – краен срок за получаване на творбите;
- 20 май 2017 г. – обявяване на резултатите;
- 2 юни 2017 г. – награждаване авторите на класираните творби.

Предвиждаме връчването на наградите на авторите на отличените творби да стане официално, при откриването на Националния ученически форум "Защити ме – за да те има", което ще се извърши на 2 Юни в зала "Сливен", гр. Сливен. Съорганизатори на форума са Дирекция на ПП Сините камъни, Община Сливен и СНЦ "Екопроект" гр. Сливен.

http://www.ecoparliament.com/news.phpНАЦИОНАЛЕН КОНКУРС


Класиране (.docx)


Награждаване (.docx)