Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

СЪТРУДНИЧЕСТВО

с НПО:

- Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа;
- Фондация БлуЛинк информационна мрежа (www.bluelink.net , www.bluelink.info)
- Фондация „ТАЙМ“ (www.time-foundation.org)
- Българска фондация Биоразнообразие (www.bbf.biodiversity.bg)
- Сдружение „Природа назаем“ (www.bornat.org)
- Екологично сдружение „За Земята“ (www.zazemiata.org)
- Фондация „Организационна подкрепа“
- Дружество за Обединените нации в България;

с Институции:


- МОСВ (www.moew.government.bg)
- МОН (www.minedu.government.bg )
- Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС, www.ntp-bg.eionet.eu.int)
- Национален парков информационен център (www.bg-parks.net)
- Дирекция на Национален парк
„Централен Балкан“
(www.centralbalkannationalpark.org)
- Дирекция на Природен парк „Витоша“ (www.park-vitosha.org)
- Дирекция на Природен парк „Странджа“
- Национален музей „Земята и хората“
- Национален природонаучен музей (www.nmnh.bas.bg)

с Бизнеса:

- „Софийска вода“ АД (www.sofiyskavoda.bg)
- „Скутарион“ ООД( www.skutarion.com)
- „Ликон“ ЕООД (Клуб OFFRoad - Bulgaria , www.offroad-bulgaria.com)

с Медии:

- Екотелевизия ( www.ecotv.hit.bg)