Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Къде можете да ни намерите:

София 1229, район Връбница, 74 СОУ „Гоце Делчев“
Телeфон: (02) 934 66 19, (02) 834 05 02
Електронна поща: ekoparlament@abv.bg, m_d_eko@abv.bg