Национален ученически екопарламентНационален ученически екопарламент

Обратно към Конкурси

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ

обявява

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС

на тема „ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ“

в рамките на Проект „Природното наследство на моя роден край“

финансиран от Фондация ЕкоОбщност

по Програма „Местни екоинициативи 2005“

Конкурсът се провежда в следните НАПРАВЛЕНИЯ :

1. ЛИТЕРАТУРА (жанрове: есе, разказ, стихотворение)

Изисквания към творбите:Текстовете да са написани на компютър (Times New Roman, размер 12) или ръкописно,ясно и четливо.

Обем: есе - до 2 стр. на компютър или до 600 думи; разказ – до 3 стр. на компютър или до 1000 думи.

Заглавието може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да е свързано с него.

Произведението да бъде написано на български книжовен език, като бъдат спазени правописните, граматическите и пунктуационни правила.

Произведението да съдържа послание към читателите по проблемите на темата.

2. ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО (рисунка, албум, пано)

Размер на рисунката: лист от Блок № 4

Техника - по избор: акварел, пастел, темпера, туш и перо, маслени бои ...

3. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (Компютърна презентация, Интернет страница), отразяващи:

- природно наследство;

- добри практики в обасти Образование за околна среда или Решаване на местни

екологични проблеми.

Електронен носител – по избор.

4. ФИЛАТЕЛИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО (Проект за пощенска марка)

Изисквания : Освен рисунка Проектът трябва да съдържа следните 3 задължителни за

всяка пощенска марка елементи:

• име на страната (Р.България);

• думичката „Поща“;

• номинал (стойност, цена) на марката. Има 2 възможности:

-- 0.45 лв. (марки за България) Р.България се изписва на кирилица;

-- 0.80 лв. (марки за чужбина) Р.България се изписва на латиница.

Всеки автор може да участва с до 3 проекта.

5. ФОТОГРАФИЯ / Фотография, Серия от 5 фотографии, фотоколаж/

Представят се снимки от цифров носител или фотофилм (цветни или чернобели)

Формат 13/18 см.

На гърба на снимката да бъде написано Наименование на творбата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

- Участниците в Конкурса се класират в 3 възрастови групи: 1-4 кл, 5-8 кл , 9-12 кл.

- Съдържанието на творбата да съответства на темата на Конкурса.

- На всяка творба да има информация за автора:

-- Трите имена, град/село, училище, клас.

-- Адрес и/или E-mail за обратна връзка. Име на ръководителя (ако има такъв).

Краен срок за получаване на конкурсните работи – 01.03.2006г . на адрес:

София 1229, Район Връбница, 74 СОУ за Ученически екопарламент .

Независимо жури от специалисти ще оцени конкурсните работи и ще обяви индивидуални и комплексни награди за училища / екоклубове/.

Авторите на най-добрите творби ще бъдат поканени за участие в Национална среща през м. Април 2006г в София, по време на която ще бъдат представени класираните творби и наградени техните автори.

Най-добрите творби ще бъдат включени в Сборник ученическо творчество от Националния конкурс и в CD .

Резултатите ще бъдат обявени в навечерието на Международния ден на Земята – 22 април 2006г. на страницата на Екопарламента www.ecoparliament.org

За повече информация: E-mail: ekoparlament@abv.bg , тел: 02/ 834 05 02 Милка Джиджова

Желаем ви успех!