Национален ученически екопарламент Национален ученически екопарламент

Европейски съюзЕвропейския социален фонд

Сайта е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от Националния ученически екопарламент и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

15 години НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ – 21.10.2016 г.


Преди 15 години, на 20 октомври 2001 г. 74 СОУ „Гоце Делчев“ в София отвори широко врати за да посрещне ученици и техните ръководители от училища в цялата страна. Поканата беше отправена от екоклуб „Гея“ на училището домакин, а поводът – връчване награди на отличилите се в обявените от екоклуба конкурси.

Среща на непознати, свързана с много очаквания, вълнения, създадени контакти – основа на бъдещи партньорста и приятелства.

Тази среща постави началото на една национална младежка организация, устояла на времето, трудностите, проблемите вече 15 години. Организация, обединяваща ученици и техните ръководители от цялата страна с представители на институции и НПО с общи нтереси към състоянието и проблемите на Околната среда. Организация, която 15 години образова младите хора чрез методите на неформалното образование. Която допринася за изграждане у тях на активна гражданска позиция, обогатявайки ги със знания за ОС и УР, за права на детето, формирайки у тях лидерски умения.

15 години, изпълени с много труд при организитане на различни събития, с очаквания – ще успеят ли да дойдат учениците и техните ръководители, с радост от срещите с приятели, с удовлетворение от добре свършената работа, четящо се в погледите и усмивките на децата и младежите. Години, през които самите ние – ръководителите се обогатихме, израстнахме, помъдряхме. Споделяхме добрия опит помежду си, а някои неща научихме от нашите ученици.

15 години, които ще оставят дълбока следа у много деца и младежи, у много ръководители – преминали по нелекия път на доброволни организатори на различни образователни и природозащитни дейности.

За мен това бяха години, изпълнени с много безсънни нощи и много радостни моменти. Години, през които открих много съмишленици, създадох много контакти и се обогатих с много приятели.

Милка Джиджова
Председател на УС на НУЕППокана (.pdf)


Нашите мисли, спомени, любими моменти (.docx)


Решение на Управителния съвет (.pdf)


Презентация "15 години НУЕП" (.ppt)


Поздравителни адреси

Дирекция ПП Витоша (.pdf)

Фондация Вигория (.docx)

74 СУ "Гоце Делчев" (.pdf)